ရင္ေသြးေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးနို့မွုန့္ကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ

ကရေးသားခဲ့သည်: Redaksi Klikdokter.com

Ketika ASI Harus Diganti Susu Formula

ေမြးကင္းစကေလးငယ္တို့ရဲ့ က်န္းမာဖြံ့့ျဖိဳးမွုနဲ့ျကီးထြားမုွအတြက္ အာဟာရဓာတ္မ်ားျပည့္စံုဖို့လိုအပ္လွပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မိခင္နုိ့နဲ့နို့မွုန့္ ဘယ္အရာကပိုေကာင္းလဲဆိုတာ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ မိခင္နုိ့ကိုေရြးမလား နို့မွုန့္ကို ေရြးမလားဟုဆိုတဲ့အခါမွာ မိခင္ရဲ့အေျခအေနနဲ့ ကေလးရဲ့လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ျပီး ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ရင္ေသြးေလးမ်ားအတြက္ မိခင္နို့ကသာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ အေျခအေနအမ်ိဴးမ်ိဴးေျကာင့္ မိခင္နို့မတိုက္ေကြ်းျဖစ္ပါက နုိ့မွုန့္ကိုသာေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နို့မွုန့္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ ပထမဆံုးအခ်က္အေနနဲ့ နုိ့တိုက္ျခင္းဆိုင္ရာဗဟုသုတအခ်က္မ်ားကို သိထားဖို့ လိုပါတယ္။ နို့မွုန့္အမ်ိဴးအစားတိုင္းဟာ သူ့ကြာလတီနဲ့ အက်ိဴးေက်းဇူးကိုယ္စီရွိျကပါတယ္။ဒါေျကာင့္ ဘယ္တစ္ခုကအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာသိိဖို့ ေခါင္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ကေလးနဲ့ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေသာနုိ့မွုန့္ကိုသာေရြးခ်ယ္ပါ။နို့မွုန့္တိုင္းဟာ သင့္ကေလးနဲ့သင့္ေတာ္နုိင္စြမ္းမရွိလို့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္အျဖစ္ နုိ့မွုန့္တြင္ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ေသခ်ာဖတ္သင့္ပါတယ္။ Brandနဲ့ေစ်းနွဳန္းကိုလည္း အေရးျကီးအခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ နုိ့မွဳန့္ေတြက ေစ်းမ်ားလို့ ညည္းညဴေနေသာေမေမတို့အေနနဲ့ ႏြားနို့ကလည္း မိခင္နုိ့နဲ့တူေသာအာဟာရမ်ားေပးနိုင္တာကို သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။