ကေလးနို့စို့နည္းေစေသာ အေျကာင္းရင္းေတြက ဘာေတြလဲ

ကရေးသားခဲ့သည်: Redaksi Klikdokter.com

Kenali Sebab Bayi Tidak Mau Menyusui

ကေလးငယ္ေလးမ်ားရဲ့ ျကီးထြားဖြံ့ျဖိဳးမွု မိခင္နုိ့က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ သို့ေသာ္ မိခင္နို့စို့ေနက် ကေလးက နို့စို့နည္းတာမ်ိဴးလည္း ျကံုေတြ့ဖူးျကပါလိမ့္မယ္။ -နုိ့စို့နည္းျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစေသာအေျကာင္းရင္းမ်ားအနက္ ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ကေလးကေနထိုင္မေကာင္းျခင္းေျကာင့္ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အေအးမိျခင္းေျကာင့္ေနမေကာင္းတဲ့အခါ လူျကီးေတြမွာေတာင္ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူူ ကေလးေတြမွာလည္း နုိ့စို့ပ်က္တာမ်ိဴးျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ နို့မေသာက္နိုင္တာေျကာင့္ ပိုမိုနံုးျပီးအားနည္းလာနိုင္ပါတယ္။ရလဒ္အေနနဲ့ ကေလးငိုျခင္း၊ဂ်ီက်ျခင္းတို့ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အေအးမိျခင္းကေန နွာပိတ္ေသာေျကာင့္ နုိ့ေကာင္းစြာစို့နိုင္ျခင္းမရွိေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အေျကာင္းရင္းကေတာ့ မေကာင္းေသာအနံ့မ်ား သို့မဟုတ္ ေရေမြးနံ့ေျကာင့္လည္း ကေလးကနို့မစုိ့နိုင္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ေမေမတုိ့အေနနဲ့ နို့မတိုက္ခင္မွာ ေရေမြးဆြတ္ထားပါက သန့္ရွင္းေရးအရင္ျပဳလုပ္ျပီးမွာ နုိ့တိုက္သင့္ပါတယ္။ ခ်ိဴလိမ္ေျကာင့္လည္း အေမနို့မစို့ခ်င္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ခ်ိဴလိမ္တပ္ျခင္းကို တတ္နုိင္သမ်ွ ေရွာင္ျကဥ္သင့္ပါတယ္။ နုိ့တိုက္ပံုအေနအထားမမွန္ျခင္းေျကာင့္ ကေလးနွာေခါင္းကို ရင္သားျဖင့္ဖိမိျခင္း သို့မဟုတ္ နို့သီးေခါင္းရွာမရတာမ်ဴိးေျကာင့္ ကေလးကနို့စို့ရမွာေျကာက္ေနတာမ်ိဴးရွိနုိင္ပါတယ္။ ဆန့္က်င္ဘက္အခ်က္အေနျဖင့္ နုိ့စီးသန္ျခင္းေျကာင့္လည္း ကေလးအေနနဲ့ နို့နင္ျခင္းေျကာင့္ နို့မစို့ျခင္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုေျဖရွင္းဖို့အတြက္ကေတာ့ ကေလးကိုနုိ့မတိုက္ခင္ အရင္ညွစ္ထုတ္ပါ။ အေရးျကီးေသာအခ်က္အေနျဖင့္ တျခားလွဳပ္ရွားမွုျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ နို့မတုိက္ပါနဲ့။ကေလးကို နို့တိုက္ခ်ိန္ သီးသန့္ေပးဖို့လိုအပ္ပါတယ္။