ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလတြင္း ေသြးဆင္းျခင္းကို ဘယ္လိုတြန္းလွန္မလဲ

ကရေးသားခဲ့သည်: Redaksi Klikdokter.com

Waspadai Dan Atasi Pendarahan Saat Hamil

ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအနက္ ေသြးဆင္းျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ေသြးဆင္းျခင္းဟာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အေစာပိုင္းကာလတြင္ အျဖစ္မ်ားတတ္ျပီး ကိုယ္၀န္ကာလဒုတိယသံုးလမတိုင္မီ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါတယ္။အခ်ိန္မီမကုသပါက ဆိုးက်ိဴးမ်ားျဖစ္ေပၚေစမွာျဖစ္လို့ မေပါ့ဆသင့္တဲ့ျပႆနာတစ္ခုပါပဲ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ေသြးဆင္းျခင္းဟာ ကိုယ္၀န္ပ်က္ျခင္းရဲ့ လကၡဏာတစ္ခုလည္း ျဖစ္နုိင္ပါေသးတယ္။သားအိမ္အျပင္ဘက္သေႏၵတည္ျခင္းေျကာင့္လည္း ေသြးဆင္းတတ္သလို မိခင္ရဲ့အသက္ကိုပါ ခ်ိန္းေျခာက္နုိင္တဲ့ လကၡဏာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးထြက္ျခင္းအျပင္ ၀မ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္း နာက်င္ကိုက္ခဲမွုပါ တြဲဖက္ျဖစ္ေပၚနုိင္ျပီး ေသြးဆင္းရာကေန သားအိမ္ပိုး၀င္ျခင္းျဖစ္ေပၚပါက အသက္အႏၱရာယ္ပါ ထိခိုက္နုိင္ပါတယ္။ အျခားေသာေသြးဆင္းျခင္းျဖစ္ေစတဲ့အေျကာင္းရင္းမ်ားကေတာ့ သေႏၵေအာင္ျခင္းေျကာင့္ ေသြးယိုစိမ့္ျခင္း၊ဆီးလမ္းေျကာင္းပိုး၀င္ျခင္းနဲ့အခ်င္းကြာျခင္းတို့ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္မွေသြးဆင္းျခင္းျဖစ္ေပၚပါက ပထမဆံုးအေနနဲ့ ပတ္တီး သို့မဟုတ္ လစဥ္သံုးပစၥည္းသန့္သန့္ကို ခုထားပါ။ ထို့ေနာက္ ေဆးရံုသို့အျမန္သြားေရာက္ျပီး ဆရာ၀န္နဲ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ အျမန္ဆံုးကုသျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဴးမ်ားကို ကာကြယ္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။