ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ခါးနာျခင္းကို ဘယ္လိုကုစားမလဲ

ကရေးသားခဲ့သည်: Amicis

Cara Mengatasi Gangguan Kehamilan Nyeri Punggung saat Hamil

အျဖစ္မ်ားေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္တို့ရဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားတြင္ ခါးနာျခင္းကလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ ေလးလံေသာဗိုက္ကိုသယ္ေဆာင္ျပီး ေန့စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုပ္ရျခင္းေျကာင့္ ကိုယ္ေနဟန္ထားမမွန္ရာကေန ခါးနာျခင္းျဖစ္ေပၚရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေနနဲ့ ပံုမွန္ကို္ယ္ေနဟန္ထားကလည္း ေရွ့ကိုငိုက္ေနတတ္တာမုိ့ ခါးနာျခင္းျဖစ္ေစဖို့ ပိုအားေပးသလိုျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ပထမသံုးလနဲ့ေနာက္ဆံုးသံုးလတြင္ ခါးနာျခင္းကိုပိုမိုျကံုေတြ့ရပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ခါးနာတတ္ေသာေမေမတို့အတြက္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းေကာင္းေလးမ်ားကို စုစည္းတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ -ကို္ယ္ခႏၱာကို တတ္နုိင္သေလာက္ သက္ေတာင့္သက္တာရွိေသာ အေနအထားတြင္ ထိမ္းသိမ္းပါ။ရလဒ္အေနနဲ့ ခါးနာတာသက္သာလာတာေတြ့ရပါမယ္။ -ယခင္က ေက်ာရိုးတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရဖူူးသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ခါးနာဖို့ပိုလြယ္ကူပါတယ္။ -ခါးနာေနသူမ်ားအေနနဲ့ ေန့စဥ္ပံုမွန္လွုပ္ရွားမွုျပဳလုပ္ေပးပါ။ အျပင္းစားလွုပ္ရွားမွုမ်ားနဲ့ အေလးအပင္မျခင္းကိုေတာ့ ေရွာင္ျကဥ္သင့္ပါတယ္။ -ဖိနပ္အပါးမ်ားနဲ့ သက္ေတာင့္သက္တာရွိေသာ ဖိနပ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ပါ။ကိုယ္ေနဟန္ထားကိုလည္းမွန္ကန္ေစတဲ့အတြက္ ခါးနာျခင္းကို သက္သာေစနုိင္ပါတယ္။ -ပက္လက္မအိပ္ဖို့ သတိျပဳပါ။ေဘးေစာင္းအိပ္ျခင္းျပဳလုပ္သင့္ျပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေခါင္းအံုးမ်ားကို ခါးတြင္ခုအိပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ခါးနာျခင္းကို ကာကြယ္နုိင္ပါတယ္။