ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအေျကာင္း သိေကာင္းစရာ

ကရေးသားခဲ့သည်: Redaksi Klikdokter.com

Panduan Lengkap Senam Hamil untuk Ibu yang Sehat dan Bugar

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္နဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းက မသက္ဆုိင္ဘူးလို့ ထင္ေနျကသူေတြ မ်ားျပားေနတုန္းပါပဲ။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေနနဲ့လည္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရမွာ ပ်င္းေလ့ရွိျကပါတယ္။ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိ္ခင္မ်ားအေနနဲ့ က်န္းမာဖို့အတြက္သာမက ေမြးဖြားရလြယ္ကူဖို့အတြက္ပါ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ -ပထမဆံုးအခ်က္အေနနဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမျပဳလုပ္ခင္မွာ ဆရာ၀န္နဲ့ေသခ်ာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ျပီး ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေနာက္ဆံုးသံုးလတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္။ -စစခ်င္း ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းျဖင့္စတင္နိုင္ပါတယ္။သို့မွသာ ေသြးလွည့္ပတ္မွုေကာင္းေစျပီး ျကြက္သားေတြကို ေျပေလ်ာ့ေစနိုင္တဲ့အတြက္ ျကြက္တက္ျခင္းကို သက္သာေစနိုင္ပါတယ္။ -ပထမဆံုးေလ့က်င့္ခန္းအေနနဲ့ မတ္တပ္ရပ္ျပီး တင္ပါးနွစ္ဖက္ကိုလက္ျဖင့္ကိုင္ထားပါ။ထို့ေနာက္ေခါင္းကုိ ဘယ္ညာ လွုပ္ရွားပါ။လည္ပင္းျကြက္သားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစပါလိိမ့္မယ္။ -ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ့ ထိုင္လ်က္အေနအထားျဖင့္ ေျခေထာက္ကိုအေပၚေျမွာက္ျပီး ေျခဖ၀ါးကိုအေပၚေအာက္လွုပ္ရွားေပးပါ။ထိုသို့ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ေျခေထာက္ေဖာျခင္းနဲ့ ေသြးျပန္ေျကာထံုးျခင္းကို ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါတယ္။ -ထို့ေနာက္အိပ္လ်က္အေနအထားျဖင့္ ေျခနွစ္ဖက္ကိုေကြးထားျပီး ဒူးနွစ္ဖက္ကို လက္ျဖင့္ပိုက္ထားပါ။ထို့ေနာက္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းအသက္ရွဴသြင္းရွဴထုတ္ျပဳလုပ္ပါ။ -ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ့ ေလးဖက္ေထာက္အေနအထားတြင္ တစ္မိနစ္ခန့္ျငိမ္သက္ေအာင္ ထိမ္းထားပါ။ထိုသို့ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သေႏၵသားရဲ့ အေနအထားကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ထိမ္းသိမ္းနိုင္ပါတယ္။ -ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျပီးခ်ိန္တိုင္းတြင္ အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ပါ။တရားထိုင္ျခင္းလည္းျပဳလုပ္နုိင္ပါတယ္။ အသက္ကိုရွဴသြင္း ရွဴထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းအျပင္ relaxationပါျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ -ေမေမတို့ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနစဥ္မွာ ေဖေဖတို့ပါေဘးကေနကူညီေပးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္စရာပိုေကာင္းျပီး ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ဖို့ ပိုမိုတြန္းအားေပးရာေရာက္ပါတယ္။